OK
همکاران سامانه راهبر صنایع

راهکار خرده‌فروشی راهکاران ابری

انجام سریع و دقیق عملیات، پایش فروشگاه‌ها با وجود گستردگی و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها، گرد‌آوری اطلاعات پراکنده و تحلیل اطلاعات برای تعیین سیاست‌گذاری‌های فروش و تامین موجودی کالای فروشگاه‌ها، از مهم‌ترین چالش‌های سازمان‌ها در حوزه‌ی خرده‌فروشی محسوب می‌شود.

راهکار خرده‌فروشی راهکاران ابری از طریق یکپارچگی با سایر ماژول‌ها، به شما کمک می‌کند با مدیریت مکانیزه فروشگاه‌ها، سرعت و دقت عملیات را افزایش دهید و با صرف هزینه‌های کمتر از طریق مدیریت یکپارچه و متمرکز، کسب‌و‌کار خود را مدیریت کرده و تسلط بیشتری روی همه فرآیندهای فروش داشته باشید. راهکار خرده‌فروشی راهکاران ابری راهکاری بهینه برای دفاتر مرکزی و سازمان‌های خرده‌فروشی است که در جهت بهبود فرآیندهای سازمان و همچنین مدیریت بهینه آنها کمک شایانی خواهد کرد.

مزیت‌های نرم‌افزار خرده‌ فروشی ابری

گزارش‌ گیری‌های منعطف و دقیق

کنترل موجودی به‌روز فروشگاه‌ها

تعریف انواع جشنواره‌های فصلی

‌جمع‌آوری اطلاعات همه مراکز فروش در دفتر مرکزی

سیستم‌های راهکار خرده‌فروشی

به کمک این سیستم، همه‌ی فرآیندهایی که به‌صورت متمرکز از سوی دفتر مرکزی برای فروشگاه‌ها سیاست‌گذاری می‌شود را مدیریت کنید.

جزئیات بیشتر