OK
همکاران سامانه راهبر صنایع

شرکت فن آوری اطلاعات همکاران سامانه

در راستای ارایه خدمات و راهکار در حوزه محصولات ابری شرکت همکاران سیستم فعالیت می کند که توسط متخصصان باتجربه و با سابقه گروه شرکت های همکاران سیستم تاسیس شده است.

  • نیرو های انسانی ماهر
  • استقرار سیستم های نرم افزاری همکاران سیستم
  • متخصص در زمینه فروش

را در خود جای داده است که با هدف ارتقاء کیفیت و رشد کسب و کار مشتریان اقدام به ارایه راهکارهای نرم افزاری می نمایند

راھکاران ابری ھمکاران سیستم

ھمکاران سیستم ھمسو با فناوریھای روز دنیا، راھکارھای نرمافزاری خود را با فناوری رایانش ابری عرضھ کرده است. ERP ابری ھمکاران سیستم با نام »راھکاران ابری« روی سرورھای شرکت ھمکاران سیستم نصب میشود و شما بینیاز از خرید سرور و سختافزار، از طریق اینترنت و در بستری امن، بھ این سرورھا وصل میشوید. در این حالت نیاز نیست امتیاز نرمافزار را خریداری کنید. کافی است ھزینھی اشتراک را متناسب با نیاز سازمانتان بپردازید و از یک راھکار نرمافزاری قدرتمند بھرهمند شوید .افزون براین، با بالاترین استانداردھای امنیتی، از امنیت دادهھای سازمانتان اطمینان داشتھ باشید.

چرا رایانش ابری

image
سبد محصولی مناسب و کارآمد
image
دسترسی در لحظه به اطلاعات سازمان، بدون محدودیت‌های زمانی و مکانی
image
افزایش امنیت اطلاعات به‌دلیل استفاده از سطوح بالای استانداردهای امنیتی
image
کاهش هزینه‌های استفاده، نرم‌افزار و زیرساخت موردنیاز نگهداشت